top of page

Η Δέσμευσή μας

Το επαγγελματικό μας υπόβαθρο ως επαγγελματίες δύτες με πάνω από 30 χρόνια εμπειρία και η αφοσίωσή μας στο υποθαλάσσιο περιβάλλον διασφαλίζουν τη δέσμευσή μας ότι όποιο κι εάν είναι το έργο που αναλαμβάνουμε θα ολοκληρωθεί με σεβασμό στο έργο, τις πηγές χρηματοδότησης και πάνω από όλα στο όραμα μας για την ευημερία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.   

iaseas_12_edited_edited.jpg

Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές

Βάσει της Διεθνής Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN) Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές ορίζονται οι αναγνωρισμένες και σαφώς καθορισμένες θαλάσσιες εκτάσεις, οι οποίες βρίσκονται σε καθεστώς διαχείρισης μέσω νομικών ή άλλων αποτελεσματικών μέσων, ώστε να επιτευχθεί η μακροπρόθεσμη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων καθώς και των πολιτιστικών αξιών τους.

Στην Ελλάδα, παρόλο που η δημιουργία των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών είναι μέσα στις δεσμεύσεις της χώρας, ως μέλος της ΕΕ, πρακτικά δεν έχει ακόμα προχωρήσει σε υλοποίηση.

Με κάποια από τα εμπόδια που διαφαίνονται στη δημιουργία των ΘΠΠ, στον ελλαδικό χώρο,  να είναι:

  •  η αδυναμία συντήρησης, ελέγχου και φύλαξης

  • ο ορισμός συγκεκριμένων στόχων προστασίας

  • η εφαρμογή σχεδίου δράσης ώστε η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής να είναι μετρήσιμη.

Στην iaSEAs, έχοντας αναγνωρίσει τόσο την ανάγκη, όσο και τον τρόπο αποτελεσματικής προστασίας μιας ΘΠΠ είμαστε εδώ και καιρό έτοιμοι κάνουμε πραγματικότητα τη δημιουργία πρότυπων προστατευόμενων περιοχών που θα εξασφαλίσουν την αναγέννηση και την προστασία των πολύτιμων θαλάσσιων οικοσυστημάτων καθώς και όπου υπάρχει δυνατότητα τη διαφύλαξη ιστορικών ναυαγίων που αποτελούν μέρος της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

Προστασία Ποσειδωνίας

Μια ακόμα απειλή για τη βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων της Μεσογείου είναι η ελλιπής προστασία της Ποσειδωνίας (posidonia oceanica). Η Ποσειδωνία είναι ένα ενδημικό είδος της Μεσογείου που αναγνωρίζεται από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) ως άκρως απειλούμενο οικοσύστημα της λεκάνης της Μεσογείου, καθώς και από τον μεσογειακό κανονισμό ως προστατευόμενος οικότοπος.

 

Τα λιβάδια Ποσειδωνίας έχουν μεγάλη περιβαλλοντική αξία καθώς εμφανίζουν πλούσια βιοποικιλότητα, περισσότερα από 1.000 είδη πανίδας και 400 είδη χλωρίδας, και παρέχουν στους οικοτόπους πολλά θαλάσσια είδη και τους εφοδιάζουν με μεγάλες ποσότητες οξυγόνου και οργανικής ύλης.

Αυτοί οι μοναδικοί οικότοποι είναι ευάλωτοι και απειλούνται με πολλούς τρόπους από την ανθρώπινη δραστηριότητα, ένας από αυτούς που επιφέρει ανεπανόρθωτη καταστροφή είναι η μη εξουσιοδοτημένη αγκυροβολία σκαφών, της Ποσειδωνίας.

Στην iaSEAs, έχοντας αναγνωρίσει τη σημαντικότητα προστασίας της Ποσειδωνίας, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα όπου την καλοκαιρινή περίοδο λόγω του θαλάσσιου τουρισμού μεγάλος αριθμός σκαφών κυκλοφορούν και αγκυροβολούν αυθαίρετα συνήθως στα πιο τουριστικά επιβαρυμένα σημεία. Για το σκοπό αυτό αξιοποιώντας τεχνικές της επαγγελματικής κατάδυσης θα εγκαταστήσουμε ειδικής τεχνολογίας μόνιμα αγκυροβόλια ώστε να σταματήσει η επιβλαβής αυθαίρετη αγκυροβολία.

anchor_posidonia
iaseas_13_edited.jpg

Για να προστατέψουμε όμως το περιβάλλον μακροπρόθεσμα είναι σημαντικό σήμερα να βάλουμε τα θεμέλια για τους υπεύθυνους πολίτες του αύριο.

Η έλλειψη παιδείας οφείλεται κυρίως στην έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης καθώς αυτή δεν καλλιεργείται επαρκώς από το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης όπως και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Είναι αναγκαίο λοιπόν, τα παιδιά ιδιαίτερα σε μικρή ηλικία, δημοτικό, να εκτεθούν στο πρόβλημα του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο η iaSEAs υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «Πάμε καθαρή παραλία» το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων) εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Αρ. Πρωτοκόλλου:Φ1/ΕΠ/160147//Δ7 (ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ KAI ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ Α΄).

.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση των παιδιών για τη σημασία της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης στο θαλάσσιο οικοσύστημα όπως και η ευαισθητοποίησή τους για τη σημασία της προστασίας του ώστε τα παιδιά να είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Επίσης, παρουσιάζεται η θαλάσσια ζωή με μια διαφορετική οπτική, καθώς εκτός από τη βιοποικιλότητα ο πυθμένας, ιδίως των ελληνικών θαλασσών, κρύβει ένα υποθαλάσσιο μουσείο. 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα
bottom of page